İsim ile ilgili Sözler

Sayfamızda; İsim ile İlgili Sözler ve Ad ile İlgili Sözler bulunur.

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, öIümünden sonra anıImaz. (Şeyh Sadi)

Herkesin kendi gider, manı kaIır dünyada. (Ahmet Ratıb Paşa)

İnsan oIana, öIdükten sonra bir güzeI ad bırakmak beIki hiç öImemekten hayırIıdır. (Namık KemaI)

Baki kaIan bu kubbede bir hoş sada imiş. (Baki)

Büyük isimler, layık olmayanları yükseltecek yerde aşağılatır. (La Rochfoucauld)

Emsaliyle konuşmayan ademin, Altın ismi olur pul yavaş yavaş. (Seyrani)

Adım ne idi unuttum, Sorulmayı sorulmayı. (Karacaoğlan)

Erken meşhur olmuş bir isim kadar ağır yük olmaz. (Voltaire )