Alışkanlık ile ilgili Sözler

Alışkanlık ile ilgili Sözler, Kısa Alışkanlık ile ilgili Sözler, Yeni Alışkanlık ile ilgili Sözler :

Adet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır. (B. Pascal)

Adetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir, halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir. A.W.D. Wellington)

Hatta fazilette dahil olduğu halde, insandan sadır olan her hareket, adetin mahsulüdür. (Metastase)

Adet ve an’aneler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terkederler. (Robert İngersol)

En iyi hareket tarzını kendine rehber edip, ona alıştığın taktirde, az sonra onu çok hoş bulacaksın. (Physagore)

Adet, insana herşeyi kolaylaştırır, fakat o terkedildiği zaman zorluklar başlar. (Lord Brougham)

Adetler, hareketlerimize vecizelerden daha tesirlidir.Çünkü onlar tabii hale gelmiş ve cana daha yakın olan canlı vecizelerdir. Hayat, adaletlerin hülasasıdır. (Denys Amiel)
http://www.iyiguzelsozler.com/ozlu-sozler/aliskanlik-ile-ilgili-sozler.html

Çocuklarımıza hayat boyu yol gösterecek kaynak, onlara hiçbir şeyin bozamayacağı güzel adaletler kazandırmaktır. (Syd.Smith)

Küçüklüğünden beri, bir çocuğa hayatında takip edeceği yolu iyice gösterirseniz, o, büyüdükçe bu yoldan sapmaz. (S. Smiles)