Hz. Muhammed Sözleri

Bu sayfamızda peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Sözleri ve Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadisleri bulunur. Eklenen sözlerde hata olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünden belirtmenizi rica ederiz.

Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.

Ali bedenimde baş gibidir.

Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

Allah hüzünlü kalbi sever.

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından
hoşnut olur.

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin
kalplerinize ve işlerinize bakar.

Allah(cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla
geçinebilmektir.

Allah’a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta
(ser’i ölçüler içerisinde)dir.

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin.

Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve
ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.

Allah’ın kullarından hoşnutluğunun nişanesi, fiyatların düşük, hükümdarın ise
adaletli olmasıdır. Allah’ın, onlara gazap etmesinin nişanesi ise, hükümdarın
adaletsiz, fiyatların ise yüksek olmasıdır.

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın
öfkesindedir.

Allah’tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle
azap eder.

Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız(akılsız)
kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah’a karşı Temennide
bulunandır.

Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için
buğzetmektir.

Arzusu ve hedefi Allah’tan başka şey olarak sabahlayan Allah (ın kulların) dan
değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.

Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen
kimsedir.

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla.
o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

Bela insanın diline bağlıdır. bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her
işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul
edin. (Tabiatıyla) Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı
gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden
değildir.

Bir anlık tefekkür, bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini
unutmayın.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların
yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.

Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu
dikiniz.

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka
çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla
(din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü
yeterse, diksin.

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek
bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.

Bizi aldatan bizden değildir.

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ)
komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete
hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.

Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

Cennet annelerin ayakları altındadır.

“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine
bıraktığı bir vesvesedir.

Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

Dua da bir ibadettir.

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri
(nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer
verirse, Allah da ona değer verir.

Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren
eldir.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

En hayırlı (evli) erkek, eşine en iyi davranandır.

En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene
vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara
rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin
de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.

Evlat kokusu cennet kokusudur.

Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.

Gerçek Müslüman, odur ki Müslümanlar kendisinin elinden ve dilinden
emindir. Gerçek muhacir ise Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.

Görmediği halde, vaat edilen cennet için, peşin olan şehveti terk eden kimseye
ne mutlu.

Güler yüzlülük kini giderir.

Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.

Güzel söz sadakadır.

Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.

Hangi arkadaş daha üstündür? Diye Resulullah(sav)’a sorulunca şöyle buyurdu:
“Allah’ı hatırladığında sana yardım eden, Allah’ı unuttuğunda ise sana
hatırlatan kimsedir.” Halkın en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklarında Resulullah
(sav) “Fesada bulaşan âlimlerdir.” buyurdu.

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer
tüketir.

Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona
cennette özel bir mükafat hazırlar.

Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve
sarhoşluk veren her şey haramdır.

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.

Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan
kimse, rüya görme özelliğini kaybeder.

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru
söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık
kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah
katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah’a dua etsin de, Allah duasına şu 3 halden biri
ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen
(peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan
bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabeler sevinç içinde:
Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı:
Allah’ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur.

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek)
iman etmiş olamaz.

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.) temizleneceği zaman
temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye
muhakkak sağdan başlamayı severdi.

Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetni artıran ve onu helak olmaktan
koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir.

Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir.
Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.

İbn Ömer’in (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine
utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca “utanmak imandandır” buyurdu.

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan
göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

İki günü bir olan bizden değildir.

İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda
saz çalmayı.

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü
sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.

İlim öğrenmek erkek-kadın tüm Müslümanlara farzdır.

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda)
iman etmiş olamazsınız.

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illAllah (Allah’tan başka ilah
yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan
kaldırmaktır. Haya da imandandır.

İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir” buyurmuştur.

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.

İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras (taman) ve arzu.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o
bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah
dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana
kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin
kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret
etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek… İşte
bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda
(yapılan saldırılara) sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

İnsanlara layık oldukları değeri verin.

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan
sonra dilediğini yap!” sözüdür.

İslâm, güzel ahlâktır.

İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş
demektir.

İslam’ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (Onlardandır)

İslam’ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk
edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs
edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.

İşler ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. etmez
ise ehli sen olursun.

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.

Kalbinden tam bir sadakatle Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de
Allah’ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram
kılar.

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının
hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.

Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine
güvenilecek arkadaştır.

Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun,
insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini)
düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir

Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni
sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir.

Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükafat alır.

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da
kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.

Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse,
münafıklıktan bir çeşit üzere olur.

Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah’ın huzuruna lehinde
hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadığı
halde ölürse cahiliye ölümüyle olmuş olur.

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü
yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da
imanın en zayıf derecesidir.

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık
yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.

Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.

Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse,
Allah’ın dininden çıkmış olur.

Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allah-u Teala o
mahluku ona musallat eder.

Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslamının
güzelliğinden ileri gelir.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Koşarak yürümek mü’minin değerini yok eder.

Kötü ahlaklılık, uğursuzluktur.

Kur’anın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur’ana inanmamıştır.

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Mülk küfür ile yaşar, zulüm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.)

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

Mümin, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.

Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman
sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken,
kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.

Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona
yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi
hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir
hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir
hayır olur.

Mü’minin saygınlık ve onuru; Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip,
insanlardan bir şey beklememesidir.

Münafıklığın alameti üçtür : konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman
sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kişidir.

Mümin de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden
değildir.

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın” buyurmuştur.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez.
Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını
giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu
kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu)
örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.

Nefsim kudretinin elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından
ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş
olmaz.

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından
bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre
davran.

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.

Ölmeden önce ölünüz. (Ölmünden önce Allah’a ulaşınız.)

Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini
tutan kimsedir.

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul
görür. Fasıklığı kendine…

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine
ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse
ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.

Putlara tapmanın dışında, halkla cebelleşmekten men edildiğim kadar hiç bir
şeyden men edilmedim.

Rabb olarak Allah’a, din olarak İslam’a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v.) erazi
olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnut eden(etmeye çalışan)
Allah’ın dininden çıkmış olur.

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu
tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle)
Rabbinizin cennetine girersiniz.

Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır.

Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve
hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza
iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur’an’a Şeriat)e uymadıkça kâmil
imanla iman etmiş olamaz.

Sizden kim (Şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü
yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu
sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız
edici bir şey gördüğünde gidersin.

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere
baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.

Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın.

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü
yeterse bunu yapsın.

Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.

Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed
(ş.a.v) in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri sonradan uyduranlardır. Her
sonradan uydurulan şey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık da
Cehennem’dedir.

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize
kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin. Söz verdiğinizde hep sözünüzde
http://www.iyiguzelsozler.com/dini-sozler/hz-muhammed-sozleri.html
durun. Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. Namusunuzu
titizlikle koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden
çekinin.

Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz:
Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz.
Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek
(hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz Dua etmek (hali)
verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz.

Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur’an-ı Kerim’i okuyan bir kısım insanlar
olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan
çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler,
insanların ve hayvanların en şerlileri (kötüleri)dir.

Temizlik imanın yarısıdır.

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası
ve babanın evladına duası.

Ümmetim dinar ve derhemi(parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan
İslam’ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın
bereketinden mahrum kılınırlar.

Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı(alkollü içecekleri)
içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı
kadınlar olacak. İşte önün için Allah onları yere batıracak ve aralarından
bazılarının şekli maymun’a ve domuz’a çevrilecek.

Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve
sapık önder.

Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)’a soru soran bir
kişiye şöyle buyurdu: “Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.”

Veren el alan elden hayırlıdır.Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici
eldir.

Vatan sevgisi imandandır.

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, www.iyiguzelsozler.com ya da seven ol! Bunların dışında bir
beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını
niyetine göre alır.

Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına
(kurtulmalarına) vesiledir; benim Ehl-i Beyt’im ise ümmetimin ihtilaftan emanda
kalmalarına vesiledir. Bu yüzden Arap’tan bir kabile onlarla muhalefet ederse
ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır.

Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

Yönetimlerini bir kadının eline veren toplum hiçbir zaman kurtuluşa eremez.

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir
yemektir!

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.